בשליפה

知者不言,言者不知 "היודע אינו מדבר , המדבר אינו יודע" לאו-טסה, ספר הדרך והסגולה.